Световната банка очаква БВП на Русия да се повиши до 1,2 на сто

Световната банка прогнозира брутният вътрешен продукт на Русия през тази година да се повиши до ниво от 1,2%, като може да достигне 1,8 на сто през 2020 г., съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

„Общите перспективи за растеж на Русия за 2019-2021 година остават скромни от 1,2% до 1,8 на сто за периода, в съответствие с настоящите потенциални тенденции за растеж. Ръстът на БВП през 2019 г. се очаква да бъде 1,2%.

Продължаващите съкращения при производството на петрол и влошаването на външната среда (което се отразява на растежа при износа) са фактори, които подтискат растежа на БВП през второто тримесечие в допълнение към пониженото вътрешно търсене. А по-стегната парична политика и ускоряването на прилагането на националните проекти оказва тежест върху ръста през второто тримесечие“, се посочва в доклада на банката.

Според Световната банка обаче, въпреки тези тенденции, очаква слабата динамика на растежа през първото полугодие да повлияе на годишния растеж чрез ефекта на пренасяне.

„Очаква се растежът на БВП да се ускори до 1,8% през 2020 г. и 2021 г.“, добавят от банката.

Тя прогнозира, че ръстът при потреблението на домакинствата ще се възстанови след забавянето през тази година.

„Очаква се реализирането на националните проекти да подпомогне инвестиционното търсене“, посочват от Световната банка.

В същото време, според базираната във Вашингтон международна финансова организация, Русия се изправя срещу вътрешни и външни рискове.

Рисковете относно икономическия растеж на страната се дължат на потенциалното разширяване на санкциите, подновяването на финансовите сътресения в развиващите се пазари и възможния рязък спад при цените на петрола.

„Скорошното увеличаване на кредитите за домакинствата може да се окаже риск за финансовата стабилност в случай на влошаване на макроикономическата среда. Ръстът на инвестициите зависи от успешното и ефективно изпълнение на правителствените инвестиционни инициативи“, се посочва още в доклада, който добавя, че „ако текущите национални проекти се изпълняват ефективно, те могат да допринесат за ускоряване на потенциалния растеж, но едва след 2021 г.“.

Лайвнюз