Община Перник е в дългова спирала, според кмета

От много години община Перник е попаднала в дългова спирала, коментира кметът Вяра Церовска по време на общественото обсъждане на бъдещ облигационен заем в размер на 6 млн. лв., предаде БТА.

По думите й за периода 2009-2014 г. са натрупани задължения към НАП, които с лихвите, възлизат на 3 400 000 лв. За почти същия период са калкулирани и задължения към "Топлофикация-Перник" АД, представляващи сериозна тежест на бюджета на общината.

"Отново преди да ми бъде поверено управлението на общината е изтеглен кредит, който трябва да погасим със заложения в бюджета за 2018 г. облигационен заем", заяви кметът. Според нея общинска администрация търси варианти и успява да реализира важни за гражданите на Перник проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

"Разумното и единствено възможно към момента е да изпълним приетия за тази бюджетна година бюджет.", каза още Церовска. По думите й изменението на Закона за публичните финанси от 2018 г. дава възможност за поемане на дългосрочен дълг за разплащане на просрочени задължения. Ще се възползваме от тази законова промяна, единствено и само, за да намалим съществуващата данъчната и лихвена тежест върху бюджета на общината, заяви Церовска.

Тя е категорична, че общинска администрация ще приеме най-ефективните и изгодни предложения, без да се налага увеличение на данъчната тежест върху населението. Ще бъде проведена открита, прозрачна, недискриминационна процедура за избор на финансов посредник, която ще бъде предложена на общинския съвет за гласуване, уточни кметът.

Лайвнюз