Заради замърсяване проверяват фирми в Западната промишлена зона на Русе

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе е разпоредил пълна инвентаризация на фирмите, извършващи дейност в Западната промишлена зона на Русе, предаде регионалната екоинспекция.

Мярката е предприета поради зачестилите сигнали за изтичане на оцветени води в река Русенски Лом и констатирани нови обекти, в отдадени под наем цехове, в рамките на производствените площадки на бивши предприятия.

Проверките ще продължат до края на ноември тази година по предварително съгласуван график.

От екоинспекцията информираха, че на големите оператори, произвеждащи бои и лакове, както и на тези, които извършват пране и облагородяване на текстилни изделия, са дадени предписания да представят седмични справки за количеството на отпадъчни води, формирани при производството и способите за пречистването им.

Лайвнюз