Пожар на сметището на Дупница

Гъст дим се носи над града и близките села от сметището над Дупница. Засегнати са хората в Джерман.

Димът е започнал преди няколко дни, но вече се засилва и се усеща и в по-отдалечените населени места.

Сметището официално е закрито и община Дупница не го използва от началото на 2018 година. Периодично обаче се свличат земни маси, което разкрива отпадъците и те се разпалват.

Сметището не разполага със сепарираща инсталация.

Лайвнюз