Община Видин отпада от списъка на общини във финансово затруднение

Община Видин е отпадала от списъка на общини във финансово затруднение, преди да е изтекъл срокът на финансово-оздравителния план. Това съобщават от община Видин, цитирани от БТА.

През 2016 година с решение на Общински съвет Видин беше открита процедура за финансово оздравяване на общината. От петте критерия за оценка на финансовото състояние на общините по Закона за публичните финанси, община Видин е отговаряла на три от тях.

С част от средствата от отпуснатия временен безлихвен кредит на общината от централния бюджет от 6 млн. лв., са разплатени всички наложени запори на общината. До края на месец март 2018 година се очаква да бъде предоставен и вторият транш от 1 040 755 лева.

Към 31 декември 2017 година задълженията на община Видин са намалели от 21 000 000 лева на 13 500 000 лева, което представлява 13, 2 процента и не надвишава 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. За две години със собствени средства са разплатени просрочени задължения в размер на 7 500 000 лв.

Лайвнюз