Русенският университет и бизнеса подписаха меморандум за сътрудничество

Ръководствата на Русенския университет и "Национална компания индустриални зони" - НКИЗ подписаха меморандум за партньорство. Ректорът на висшето училище проф. Велизара Пенчева и изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес са положили подписи под документа, с който се определят параметрите на сътрудничество, съобщават от учебното заведение, предаде БТА.

От една страна НКИЗ ще популяризира възможностите за стажове и свободни работни места във фирми, функциониращи на територията на индустриалните зони, ръководени от нея, а от друга - Русенският университет ще предоставя информация за броя завършващи студенти по специалности и тези, които търсят работа. Това би помогнало на потенциалните инвеститори да се ориентират в избора на подходящо местоположение, в което да изградят бизнеса си.

Ще има лекции на предприемачите от индустриалните зони пред студенти, а бизнесът ще използва преподавателския опит в оптимизирането на процесите.
От висшето училище информират, че проектът "Fast-tracking Success" има за цел да осигури условия за ускорено професионално изграждане на младите специалисти, които излизат от университетите, чрез предоставяне на възможности за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на "Национална компания индустриални зони".

Лайвнюз