Бюджетът на община Банско за 2018 е 21 и половина милиона лева

21 570 640 лева бюджет за община Банско за 2018 г. гласуваха общинските съветници по време на редовна сесия днес. Той е с три милиона лева повече в сравнение с 2017 г. и е приет почти с пълно единодушие, съобщиха от общинския пресцентър.

В инвестиционната програма са заложени 5 077 476 лева, от които 1 827 257 лева държавна целева субсидия.

Приоритетите, залегнали в програмата, са изграждането на нова детска градина, продължаване на изграждането на подпорни стени по коритото на река Глазне в Банско, изграждане на пешеходен мост над реката, асфалтиране и рехабилитация на уличната мрежа.

Двете основни пешеходни зони в курорта ще продължат да бъдат обновявани.
 
"Стремим се да залагаме балансирани бюджетни параметри, които едновременно да стимулират растеж и подобряване на условията на живот, а от друга страна, да запазват финансовата стабилност на общината и нейния висок кредитен рейтинг. Мислим и работим дългосрочно, като това може да се види в инвестиционната програма за настоящата година - ще започнем да изграждаме изцяло нова детска градина с 80 места, ще изпълним корекция на река Глазне, подобряваме облика на града.

Това са все обекти, които ще дадат своя положителен ефект за години напред. В този ред на мисли благодаря на общинските съветници за показаната подкрепа при гласуването на най-важната финансова рамка за общината", е коментирал кметът Георги Икономов приетия бюджет за 2018 г.

По време на сесията е одобрен още отчетът за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2017 г., както и Годишната програма за управлението й през 2018 г. Прогнозно се очакват приходи от 480 000 лева в резултат на нейното изпълнение.

Лайвнюз